Úvod Spíkři František Šourek

František Šourek

EFES Partners

Automatizace a AI nástroje: Zjednodušení a zkvalitnění interního náboru

15:30

TCC online DIGI Stage - Malý sál 2. patro

V první části naší případové studie se zaměříme na naše metody testování a implementace nových AI a automatizačních řešení. Ukážeme, jak tyto technologie integrujeme do našeho workflow a jak přispívají k efektivitě našich služeb. Představíme klíčové výstupy naší rešerše, zdůrazňující roli AI a automatizace v procesu executive search, ale i náboru obecně.

 

Druhá část bude věnována konkrétnímu příkladu vybraného procesu executive search. Zde poskytneme podrobný vhled do jednotlivých kroků, se zaměřením na praktické využití AI a automatizačních nástrojů, plug-inů a systémů. Představíme, jak tyto technologie pomáhají v každé fázi procesu – od identifikace potenciálních kandidátů, jejich kontaktování, následnou intenzivní a včasnou komunikaci, dále pak přes jejich hodnocení, až po úspěšné dokončení procesu. Zdůrazníme, jak mohou být tyto přístupy aplikovány i interními recruitery pro in-house recruitment, což je zejména pro střední a velké organizace klíčové.

BIO František Šourek

František Šourek je zkušený odborník, který je schopen pro své klienty úspěšně realizovat nejnáročnější projekty v oblasti lidských zdrojů (Executive Search, HR business partnering, Industrial relations, Organizational development). Může se opřít o své více než dvacetileté zkušenosti v oblasti lidských zdrojů v nadnárodních výrobních a obchodních společnostech a patnáctiletou praxi ve vrcholových manažerských funkcích.

Má vynikající znalosti o vnitřním fungování a procesech velkých nadnárodních společností i soukromých firem. Především je ale profesionál, který pracuje se slušnými lidmi a organizacemi a má radost z dosažených výsledků společné práce.

Vstupenky (ceny bez DPH)

4 444

Early bird (bez DPH)
do 30.06.2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

5 555

Standardní cena (bez DPH)
do 30. 9. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

7 777

Last call (bez DPH)
od 1. 10. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek