Úvod Spíkři Michaela Holišová

Michaela Holišová

SkillsZone: Lumina Learning

SkillsZone: Lumina Learning

10:30

HRko SkillsZone - Přízemí

Míša je vystudovaná ekonomka s šestnáctiletou manažerskou praxí v malých a středních firmách, výrobních (nákup, logistika) i obchodních, podnikatelka ve službách (reality a vzdělávání) a zakladatelka a lídryně úspěšné neziskovky.
Posledních 10 let působí jako lektorka, koučka a konzultantka Lumina Learning (Spark, Team, Emotion, Select)
Pomáhá nejen lídrům vyladit role, vzájemnou komunikaci a spolupráci ve firmě tak, aby vše podporovalo primární proces. Tak aby se netavili na blbostech typu nikam nevedoucí porady, žabomyší spory, oddělená oddělení, nevyjasněné role, hašení požárů místo organizované práce…

Napsala knihu Rodič leader věnující se vedení lidí a výchově dětí.
Název odbornosti: konzultantka Lumina Learning (Spark, Team, Emotion, Select)

Lumina Learning

Nová role? Změny v organizaci? Motivace? Lepší spolupráce v týmu? Rozvoj manažerských schopností?
Nejen s tím vám může pomoci Lumina Spark. Psychometrický nástroj nové generace.
Neškatulkuje. K lidem přistupuje velmi humanisticky, Díky správnému, přesnému a individualizovanému portrétu lépe chápou sami sebe, ale zlepšují i vzájemné pochopení a spolupráci.
Na něj navazuje Lumina Team, který propojí jednotlivce do týmu. Zjistíte, jak lépe využívat potenciál týmu a kde jsou jeho slepé skvrny. A co se s členy týmu děje, pokud se dostanou do nestandardních nebo stresových situací.
Pokud vybíráte lidi, pomůže vám Select. Propojí osobnost s kompetencemi potřebnými pro danou roli.
Emotion zase pomáhá při rozvoji emocionální inteligence a podpoří při zvládání změn, nasměřuje vás při budování bezpečného a kreativitu podporujícího pracoviště.
Leader nabízí také 360 zpětnou vazbu a popisuje naše jedinečné styly vedení.

Vstupenky (ceny bez DPH)

4 444

Early bird (bez DPH)
do 30.06.2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

5 555

Standardní cena (bez DPH)
do 30. 9. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

7 777

Last call (bez DPH)
od 1. 10. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek