Úvod Spíkři Emmanuel Chilaud

Emmanuel Chilaud

Mondelez International

Servant leadership

Emmanuel Chilaud vede výrobní závody v České republice ve společnosti Mondelez International kde se vyrabi napr. sušenky Oreo pro celou Evropu, Fidorky a všechny sušenky a oplatky Opavia. S vášní pro servant leadership a podporu vytváření vysokovýkonných týmů prosazuje diversitu, rovnost a inkluzi. Emmanuel věří, že výroba je katalyzátorem pozitivních změn a aktivně se angažuje v komunitních aktivitách. Jeho vedení směřuje k posilování ostatních a ukazuje esenci servant leadershipu v praxi.

Servant leadership je přístup k vedení, který se zaměřuje na službu ostatním. Tento koncept byl poprvé popsán Robertem K. Greenleafem v eseji z roku 1970. Hlavní myšlenkou servant leadership je, že úlohou lídra je sloužit svým podřízeným, pomáhat jim růst a rozvíjet se, což vede k celkovému zlepšení organizace.

 

Lídr v modelu servant leadership:

 1. Naslouchá aktivně: Důraz je kladen na pochopení potřeb a názorů jiných.
 2. Empatie: Lídr se snaží pochopit pocity a perspektivy ostatních.
 3. Podpora osobního růstu: Podporuje profesionální i osobní rozvoj týmu.
 4. Sdílení moci: Rozhodování a moc nejsou centralizovány u lídra, ale sdíleny s týmem.
 5. Služba komunitě: Zaměření na dobro společenství nebo organizace, nikoli jen na osobní zisk nebo úspěch.

Proč Emmanuel & Mondelez?

Emmanuel je ředitelem několika závodů v Česku. Není to člověk z HR, ale k lidem má hodně blízko. Možná nevíte, že stojí za projektem, který vyrábí bezdomovcům lehce přenositelné iglu, aby v zimě nezmrzli. A vlastně o tom je celý jeho životní přístup, který se promítá do jeho pracovní sféry. Když si přečtete o tématu servant leadershipu zjistíte, že celý přístu je založen na přístupu aktivního naslouchání, podpoře k růstu, empatii. Věcem, které výrazně zvyšují angažovanost lidí kolem vás. Zároveň je to něco, co nemusí být ve výrobních závodech úplně obvyklé. Zároveň se nám osvědčil model, kdy hlavní spíkr není člověk přímo z oddělení HR, ale je součástí nejvyššího vedení. To proto, že člověk z boardu ukáže úplně jiný pohled na rozvoj lidského potenciálu, protože mimo HR metriky jej doplní i o ty businessové a v případě Emmanuela můžete počítat s tím, že celý obraz doplní o mezinárodní úroveň. A proto jsme vybrali na hlavní stage právě Emmanuela a téma servant leadershipu.

Vstupenky (ceny bez DPH)

4 444

Early bird (bez DPH)
do 30.06.2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

5 555

Standardní cena (bez DPH)
do 30. 9. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek

7 777

Last call (bez DPH)
od 1. 10. 2024

1 vstupenka


 • celodenní vstupné na HRko
 • všechny stage
 • catering
 • inspirativní případovky
 • inspirativní hosté
 • networking a výměna zkušeností
 • festival HR řešení
 • workshopové HR rooms
 • before party za malý příplatek